Adem Özdemir

Çözümün bir parçası değilseniz, Sorunun bir parçası olursunuz !

Programlama Dillerinde IDE Nedir?

IDE, İngilizce "Integrated development environment" cümlesinindeki her kelimenin ilk harflerinden oluşan kısaltmadır. Türkçe'ye "Bütünleşik Geliştirme Ortamı" olarak çevrilmiştir.

Programcının yazılım geliştirmek için kullandığı gelişmiş text editör diyebiliriz. Geliştiriciye bir çok olanaklar sağlar. Birçok IDE'nin otomatik tamamlama özelliği bulunduğu için geliştiricinin hızlı ve doğru kod yazmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra geliştiricinin kodu daha iyi ve hızlı okuyabilmesi için renklendirme, açıklama satırı ekleme gibi özellikleri de mevcuttur.

Yine işleri hızlandırma bağlamında sürükle bırak özelliği ile hiç kod yazmadan formlar oluşturmamızı sağlar. Yazdığımız kodda hata varsa hata ayıklama özelliği ile nerelerde hatalı yazım olduğunu anlık ve derleme aşamasında bizlere sunar.

Birçok IDE olmasının yanında en gelişmiş IDE'lere örnek olarak Microsoft Visual Studio, Eclipse, Dev-C++, KDevelop, NetBeans verebiliriz.